22 618 72 25

PDF

ŻYDOWSKIM SZLAKIEM PO LUBELSZCZYŹNIE

OSTATNIE 7 MIEJSC!

Miejscowość:

Lublin - Sobibór - Włodawa - Chełm - Parczew - Kock

Kategoria:

Wycieczka Weekendowa

Termin:

03-10-2020 / 04-10-2020 (2 dni)
ŻYDOWSKIM SZLAKIEM PO LUBELSZCZYŹNIE
 

Przewodnik:

Tadeusz Jędrysiak

Wyjazd:

Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 07:00

Szlak Chasydzki wykorzystuje dziedzictwo kultury i religii żydowskiej i przebiega przez atrakcyjne tereny południowo-wschodniej Polski, łączy miejscowości, w których znajdują się zarówno imponujące synagogi, jaki cmentarze żydowskie, na których nierzadko znaleźć można nagrobki pochodzące z XVIII, XVII, a nawet XVI w.

Program:

Dzień I 

Podstawinie o godz. 6:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)

godz. 7.00      Wyjazd z Warszawy

KOCK - od 1829 r. w mieście mieszkał i nauczał słynny cadyk Menachem Mendel Morgenstern (1787–1859), dzięki któremu miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków chasydyzmu w Polsce obok Lublina, Kozienic, Przysuchy, Góry Kalwarii i Leżajska. 

 • Dom Cadyków - Rabinówka (na zewnątrz) - jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w powiecie. Od 1924 r. aż do wybuchu II wojny światowej rabinem w Kocku był Józef Morgenstern, twórca tzw. chasydyzmu kockiego. Za jego czasów do Kocka zjeżdżały pielgrzymki społeczności żydowskiej z całego świata. 

 • cmentarz żydowski w Kocku – najważniejszym obiektem na kirkucie jest ohel, w którym pochowani są: Menachem Mendel z Kocka, Beniamin Morgenstern, Dawid Morgenstern, Jakub Jozue Morgenstern i Dow Zeew kohen Rappaport;

 • mogiła Berka Joselewicza w Białobrzegach – Berek Joselewicz był pułkownikiem wojska polskiego o pochodzeniu żydowskim. Zginął w 1809 r. w bitwie z Austriakami pod Kockiem.  Na jego cześć usypano kopiec i postawiono tablicę pamiątkową.


PARCZEW – należy do najstarszych miast Lubelszczyzny. Już w XIII w. istniała tu wieś królewska o charakterze obronnym, usytuowana na wschodnim brzegu rzeki Konotopy. Prawa miejskie magdeburskie otrzymał Parczew w 1401 r. z rąk Władysława II Jagiełły. Oficjalny przywilej na osiedlanie się w Parczewie Żydzi otrzymali od króla Zygmunta Augusta dopiero w 1564 r., pierwsi osadnicy żydowscy pojawili się w mieście już w XV w. W Parczewie  odbywały się polsko – litewskie sejmy przez okres 150 lat (ostatni odbył  się w 1564 r.). Tuż przed wybuchem II wojny światowej w Parczewie żyło ok. 5000 Żydów, stanowiąc blisko połowę mieszkańców miasta. Parczew był jednym z niewielu miast w Polsce, w którym podjęto po wojnie próbę odtworzenia żydowskiej społeczności sztetla.

 • mykwa - dawna rytualna łaźnia żydowska (ul. Piwonia 1). Obiekt wybudowany na początku XX w., posiada cechy architektury modernistycznej. Murowana mykwa w kształcie wydłużonego prostokąta z dwukondygnacyjnym przedsionkiem. 
 • synagoga - wybudowana w stylu eklektycznym przez gminę żydowską w końcu XIX w. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po wojnie budynek synagogi przebudowano na kino. Obecnie znajduje się tu sala weselna.


WŁODAWA – miasto stanowiło miejsce przenikania się trzech kultur. Tu właśnie spotkał się bizantyjski świat prawosławia z rzymską cywilizacją katolicką oraz kulturą żydowską. Miasto zachowało XVIII-wieczny układ urbanistyczny. Jego centrum stanowi duży rynek, którego znaczną część zajmuje tzw. czworobok, czyli jatki i kramy. Przed 1939 r. w tym małym kresowym miasteczku mieszkało 9000 Żydów, to znaczy 70% całej włodawskiej społeczności. Pierwsze wzmianki o ludności żydowskiej we Włodawie pochodzą z początków XVI w.

 • dawny zespół synagogalny, obecnie Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Muzeum  znajduje się w Wielkiej Synagodze wybudowanej w XVIII w., uważanej za jedną z najpiękniejszych, barokowych świątyń wyznawców religii Mojżeszowej w Polsce. W latach niemieckiej okupacji synagogę sprofanowano, służyła za magazyn wojskowy. Zniszczono wówczas niemal całe wyposażenie wewnętrzne. Od 1983 r. po generalnym remoncie, Wielka Synagoga jest obiektem muzealnym. Obok Synagogi Wielkiej znajduje się Mała Synagoga i dom kahalny, z drugiej połowy XIX w. Te obiekty również służą ekspozycjom muzealnym.

 

SOBIBÓR – na terenie Polski funkcjonuje ogółem 11 muzeów upamiętniających ofiary w miejscu byłych obozów niemieckich w czasie II wojny światowej. Obóz w Sobiborze usytuowany był na mało zaludnionych terenach wschodniej okupowanej przez Niemców części Polski. Zbudowany był w bagnistym lesie, w pobliżu wsi Sobibór pomiędzy Włodawą a Chełmem. W początkowym okresie obóz zajmował obszar ok. 12 ha, a po rozbudowie ok. 60 ha.

 • zwiedzanie kompleksu muzealnego, który składa się z Pomnika Matki Żydowskiej z Dzieckiem, kopca z prochami ofiar obozu oraz budynku muzealnego znajdującego się na dawnej stacji kolejowej. Większa część ekspozycji zlokalizowana jest na zewnątrz.

 

CHEŁM – najstarsze wzmianki o Żydach pochodzą z 1492 r. W XVI w. istniała tu szkoła żydowska. W okresie międzywojennym mieszkało tu około 15000 Żydów, ukazywało się tu pięć żydowskich gazet. Z Chełmem związana jest tradycja humoru żydowskiego. O chełmskich Żydach opowiadano wiele anegdot, w których przedstawiano ich jako niezbyt rozgarniętych, oderwanych od rzeczywistości sympatycznych ludzi, znajdujących zawsze dziwne lub złe rozwiązania problemów. Żydzi z Chełma zginęli głównie w Sobiborze. 

 • jeden z najstarszych zachowanych cmentarzy żydowskich w Europie. Cmentarz został zdewastowanym a w latach 90. XX w. staraniem osób prywatnych odnowiony.  Zachowała się tzw. nowa synagoga z początku XX w.

 

ok. godz. 18.00 obiadolacja 

zakwaterowanie 

 

Dzień II

ok. godz. 8.00     śniadanie w miejsc oclegu

LUBLIN - historia Żydów w Lublinie liczy około 700 lat i jest o rok dłuższa od uzyskania praw miejskich przez Lublin. Przed II wojną światowa Żydzi stanowili prawie 40% mieszkańców miasta (38 tys.) Podczas wojny Niemcy zgładzili nie tylko społeczność żydowską Lublina, ale i związane z nią obiekty. Lublin przed II wojną światową był symbolem żydowskiej ortodoksji, rozwoju kultury języka hebrajskiego i jidysz oraz rozwoju żydowskiej nauki, z tego powodu zaczęto go nazywać "żydowskim Oxfordem" czy "Jerozolimą Królestwa Polskiego".

 • Jesziwa Chachmej Lublin – Uczelnia Mędrców Lublina, wzniesionej w 1930 r. jako największej religijnej uczelni żydowskiej na świecie;
 • zwiedzanie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Brama Grodzka – nazywana też Bramą Żydowską, przed II wojną światową stanowiła umowną granicę pomiędzy miastem chrześcijańskim znajdującym się w obrębie murów a dzielnicą żydowską, położoną poza murami. Brama była miejscem spotkania kultur, tradycji i religii. Ośrodek „Brama Grodzka” ma za zadanie ocalić od zapomnienia prawdę o wspólnej przeszłości Polaków, Żydów, Ukraińców, Romów, Tatarów i Niemców, którzy przez wieki żyli obok siebie na ziemi lubelskiej;
 • interaktywny pokaz w Żywym Muzeum Cebularza. Placek ten, wywodzi się z kuchni żydowskiej i jest wypiekiem charakterystycznym dla Lubelszczyzny. Jako pierwsi cebularze zaczęli wypiekać Żydzi z lubelskiego Starego Miasta. Jest to jedyne żywe muzeum w Lublinie, w którym podczas interaktywnego pokazu przedstawiona jest geneza powstania cebularza. W czasie pokazu można stać się piekarzem i samodzielnie wziąć udział w przygotowywaniu tego wspaniałego regionalnego smakołyku;
 •  cmentarz żydowskiego założony w XVI w. jest miejscem spoczynku cadyka Jakuba Icchaka Horowitza, zwanego „Widzącym z Lublina” (1745-1815).

Powrót do Warszawy (Plac Bankowy) około godziny 21.

 

Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

 

Wpłaty powinny byc dokonane gotówką lub kartą w biurze lub przelewem na konto firmowe.

Odbiorca: HORN Tomasz Chodorski

numer konta:  50 1020 5558 1111 1221 0510 0068

Tytuł wpłaty: ŻYDZI LUBELSZCZYZNA 644 + nazwiska uczestników

Terminy wpłat: zadatek 100 zł w ciągu 3 dni od zapisania, dopałat do całości 21 dni przed datą wyjazdu.

Brak wpłat w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnją z wyjazdu.

.

Koszt Uczestnictwa:

440.00 zł zwykły / normalna

395.00 zł senior / stały klient

330.00 zł dzieci

Uwagi:

Dopłata do pokoju 1 osobowego + 80 zł.

Cena zawiera:
* transport autokarem klasy*** ( Mercedes, Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi,
* nocleg (klasa **/***, pokoje 1, 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem zsanitarnym),
* wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie),
* bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
* obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki,
* ubezpieczenie NNW w PZU S.A.

Dodatkowe świadczenia:
* miejsce premium + 20 zł (cztery pierwsze miejsca w autokarze)
* miejsce duplex + 50 zł/os/dz. (podwójne miejsce w autokarze dla jednej osoby - liczba miejsc ograniczona).

Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić posługę w terenie.


Miejsca w autokarze są numerowane. Wybór numeru następuje po zawarciu umowy i opłaceniu wycieczki.
Rozkład miejsc a autokarze jest przykładowy i może ulec zmianie.
Zadatek musi zostać dokonany w ciągu 3 dni od momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Wszystkim naszym klientom zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży.

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub leczącym się zalecamy rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Naszym klientom możemy zaproponować wykupienie umowy ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia można zawrzeć przy podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi 3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 9 % ceny imprezy.

Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić posługę w terenie.

Fotografie:

ŻYDOWSKIM SZLAKIEM PO LUBELSZCZYŹNIE_3877
ŻYDOWSKIM SZLAKIEM PO LUBELSZCZYŹNIE_3878
ŻYDOWSKIM SZLAKIEM PO LUBELSZCZYŹNIE_3879
ŻYDOWSKIM SZLAKIEM PO LUBELSZCZYŹNIE_3880
ŻYDOWSKIM SZLAKIEM PO LUBELSZCZYŹNIE_3881

Wyszukaj swoją podróż...
Kontakt:

Biuro Turystyczne HORN

ul. Starzyńskiego 10

03-456 Warszawa

Tel. 22 618 72 25

email: biuro@horn.warszawa.pl

Pon.-Piątek: 10:00-17:00

www.Horn.Warszawa.pl

Zaufali nam...

 • znak_pttk_jpg.jpg
 • uzupeniajcy278x300.png
 • sevilla_cf_200px.png
 • ministeredukacjinarodowej_logo.jpg
 • mhzp_logo_pol.jpg
 • maly_format_logo_link4.jpg
 • logosocial.png
 • logosghzielone.png
 • logopwduze1030x1030.jpg
 • logoaszw.jpg
 • logo_znp.jpg
 • logo_sggw_warszawa.png
 • logo_pulawy.jpg
 • logo_pap_czerwone.png
 • logo_ncbr_brazowe_bez_tlaa.png
 • logo_mon.png
 • leroy_merlinsvg.png
 • kiklogo.jpg
 • indeks.png
 • indeks.jpg
 • hp_logo_2012svg.png
 • grafficipnlogo.jpg
 • godlo_wat_png.png
 • freevectorspolem0_041820_spolem0.png
 • firm_17440_12efe0_big.jpg
 • f87d5b12e263a397b6fc0e56c8c79588.png
 • boeinglogosvg.png
 • agh_znk_wbr_rgb_150ppi.jpg
 • adamedgrupalogorgb11024x613.jpg
 • aaa350_logo_sew_2016_full_short.png
 • 400400p5318ednthumbwmlogo.jpg
 • 1024pxpn_kampinsvg.png
 • 3813531.png
 • 1024pxkaufland_logosvg.png
Przewodnicy Warszawa